Rekisteriseloste

                                      Henkilötietolain ( 523 / 1999 ) 10§ mukainen rekisteriseloste.

                                                                 Laatimispäivä 11.6.2018.

            Rekisterin pitäjä

               Jyväskylän hermoratahierojaopisto  ( 1096897-1  ja  1506028-4 )

               Hakkuutie 5, 40800 Vaajakoski.

               Rekisteriasioita hoitava henkilöt

            Juha ja Tarja Lahti

               Puhelin: 0442862553, 0505311689

               Sähköposti: juhalahti907@gmail.com, tarja.lahti10@gmail.com

               Rekisterin nimi

               Jyväskylän Hermoratahierojaopiston asiakasrekisteri.

               Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

               Henkilötietoja käsitellään, koska rekisteröity ilmoittautuu koulutukseen henkilötiedoilla ja

               koulutuksessa oleva rekisteröity saa opinnoista opintokortin sekä todistuksen.

               Rekisterin tietosisältö

            Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, ja syntymäaika.

               Säännönmukaiset tietolähteet

               Rekisteröity antaa tiedot itse rekisterinpitäjälle silloin, kun ilmoittautuu koulutukseen.

               Tietojen luovutus

                Henkilötietoja luovutetaan silloin, kun rekisteröity haluaa itse liittyä Hermoratahieronnan 

                mestarit HRH ry:n jäseneksi.

                Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

                Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

                Rekisterin suojaus

                Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.